Önemli Tarihler

Bildiri Özet Son Gönderim Tarihi

20.09.2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

30.09.2021

Kongre Katılım Ücretlerinin Yatırılması

12.10.2021

Kongre Tarihi

14-17.10.2021

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi

30.11.2021