Kongre Başlıkları

Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikası ve Planlaması

Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı

Hastane İşletmeciliği

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Güvenliği

Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri

Sağlık Turizmi

Sağlık Hukuku, Etik ve Hasta Hakları

Sağlık Sektöründe İnovasyon ve Girişimcilik

Acil Durum ve Afet Yönetimi