Kongre Başkanları

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Sağlık Bilimleri Üni. Rektörü

Kongre Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU

Sağlık Bilimleri Üni.