Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehveş TARIM

Marmara Üni.

Prof. Dr. Dilaver TENGİMİLOĞLU

Atılım Üni.

Prof. Dr. Haydar SUR

Üsküdar Üni.

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU

Ankara Üni.

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI

Başkent Üni.

Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ

Ankara Üni.

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK

Marmara Üni.

Prof. Dr. Levent KIDAK

İzmir Katip Çelebi Üni.

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Kırşehir Ahi Evran Üni.

Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

İstanbul Üni.

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Hacettepe Üni.

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Isparta Süleyman Demirel Üni.

Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT

Sakarya Üni.