Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri yazım dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiri özeti tam metin formatında en fazla 500 kelime olacak şekilde gönderilmelidir.

Özet metin amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarını içermelidir.

Bildiriyi sunacak kişi isminin altına çizgi konularak belirtilmelidir.

Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir.

Bildiriler tarafımızca hazırlanmış olan bu şablonlar kullanılarak hazırlanmalıdır!

 

SÖZLÜ BİLDİRİ

Sözlü bildirilerin tam metin şeklinde hazırlanması gerekmektedir. Sözlü bildirilerin kongre e-posta adresi olan [email protected] adresine mail ortamında gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler diğer konferans veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bu sonuca ilişkin açıklamalar, bildiriye eşlik eden e-postada yer almalıdır.

Kongrede sunulacak bildirilerin kongre ana konuları ile ilgili, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen bildiri tam metinleri e-kongre kitabında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.

Sözlü bildiri talebiyle tam metin olarak hazırlanan çalışmaların aşağıda yer alan sözlü bildiri şablonu kullanılarak hazırlanması ve bu şablonda yazan yazım kurallarına uyulması önemle rica olunur.

Sözlü Bildiri Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız…

 

POSTER BİLDİRİ

Poster bildirilerin Türkçe ve İngilizce özet şeklinde hazırlanması gerekmektedir. Poster bildirilerin kongre e-posta adresi olan [email protected] adresine mail ortamında gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Poster bildiriler diğer konferans veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bu sonuca ilişkin açıklamalar, bildiriye eşlik eden e-postada yer almalıdır.

Kongre Bilim Kurulu tarafından poster bildiri olarak kabul edilen çalışmaların kongre esnasında sunulmak üzere 35cm×50cm veya 50cm×70cm ebadında poster biçiminde hazırlanması önerilir.

Poster bildiri talebiyle Türkçe ve İngilizce özet şeklinde hazırlanan çalışmaların aşağıda yer alan poster bildiri şablonu kullanılarak hazırlanması ve bu şablonda yazan yazım kurallarına uyulması önemle rica olunur.

Poster Bildiri Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız…